Do góry

Armatura chłodnicza i do gazu
Zawory trójdrożne typ ZTb

Budowa

Zawory trójdrożne typu ZTb wykonywane są w układzie kątowym w odmianie kołnierzowej do podłączenia zaworów bezpieczeństwa i z króćcem do przyspawania z rurociągiem lub aparatem. Otwieranie i zamykanie zaworów odbywa się za pomocą pokrętła. Przez obrót pokrętłem do oporu w lewo następuje odcięcie dopływu ciśnienia do króćca bocznego, a króciec czołowy (z gniazdem leżącym w osi wrzeciona) połączony jest z wylotem i na odwrót.
Jeden z zaworów bezpieczeństwa zamontowanych na końcówkach wylotowych zaworu trójdrożnego, zawsze połączony jest z aparatem niezależnie od położenia grzybka zamykającego (w położeniu środkowym grzybka - z aparatem połączone są obydwa zawory bezpieczeństwa).
Rozwiązanie konstrukcyjne poszczególnych typów zaworów przedstawiono na rysunkach. Korpusy zaworów są spawane, wykonane z rur i blach stalowych. Wszystkie zawory posiadają wrzeciono nieprzesuwne. Przesuwanie grzybka następuje w wyniku współpracy gwintu na wrzecionie i grzybku. Szczelność zaworu w położeniu zamkniętym i otwartym zapewniają uszczelki tarflenowe dociskane grzybkiem.
Montaż zaworów w odmianie bezkołnierzowej do instalacji należy wykonać poprzez spawanie. Zawory trójdrożne mogą być spawane do instalacji w położeniu zapewniającym usytuowanie zaworów bezpieczeństwa w pozycji pionowej, przy czym kierunek przepływu czynnika powinien być zgodny ze strzałką naniesioną na korpusie.

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica S.A.: zawór trójdroży - typ ZTb
 

Dane techniczne
  • czynnik roboczy: amoniak R717, propan-butan i inne czynniki chłodnicze nie działające korozyjnie na stal węglową.
  • zakres temperatur roboczych: od -40°C do +140°C
  • dopuszczalne ciśnienie robocze: 2,5 MPa
  • ciśnienie próbne na wytrzymałość: 4,0 MPa
  • ciśnienie próbne na szczelność: 2,5 MPa
  • wymiary i dane liczbowe: wg załączonych szkiców i tabel
Typ A B H D g D1 D2 D0 Dz d g1 f f1 H1 Masa
[kg]
ZTb 10 295 85 170 26,9 5 23 35 60 90 14 16 2,5 2 35 4,1
ZTb 15 300 85 170 26,9 5 28 40 65 95 14 18 2,5 2 38 4,3
ZTb 20 316 81 188 33,7 5 35 51 75 105 14 18 2,5 2 40 4,8
ZTb 25 335 81 203 42,4 5 42 58 85 115 14 18 2,5 2 40 5,0
ZTb 32 350 107 213 48,3 6,3 50 66 100 140 18 20 2,5 2 42 6,2
ZTb 40 408 118 243 48,3 6,3 60 78 110 150 18 20 2,5 3 45 11,2
ZTb 50 482 136 290 60,3 8 72 88 125 165 18 20 2,5 3 48 14,9
ZTb 65 614 142 345 88,9 10 94 110 145 185 18 22 2,5 3 52 26,5

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica S.A.: schemat zaworu trójdrożnego - typ ZTb


Sposób zamawiania

Zamówienia należy kierować na adres WUCH "PZL - Dębica" S.A., podając w zamówieniu:
- typ i wielkość zaworu, np. ZTb 20 - zawór trójdrożny DN20.

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji